سعید صادقی

قائم مقام مدیر عامل و معاون عملیاتی شبکه تپسل

موضوع سخنرانی: درآمدزایی و نمایش تبلیغات صنعت بازی‌سازی در سال ۹۸