پویا ایماندار

مدیر پروژه پلی‌پاد

موضوع سخنرانی: ابری که از آن بازی می‌بارد؛ آینده کلاد گیمینگ در ایران