محمد زهتابی

مدیر استودیو بازی سازی پاییزان

موضوع سخنرانی: تاثیرات کرونا بر صنعت بازی‌سازی ایران و دنیا