جمال جعفری

مدیر عامل تسکو

موضوع سخنرانی: توسعه بازار بازی‌های اندرویدی در بستر تلویزیون