تیم رویداد

آرش عیاری

دبیر بخش اختتامیه و کنفرانس

امیر گلخانی

دبیر بخش کنفرانس و اختتامیه

محسن وفانژاد

دبیر بخش داوری

علی فخار

هم‌بنیانگذار و دبیر رویداد

کسری کریمی‌ طار

تهیه‌کننده ویدئو

آرش حکیمی

دبیر امور بین‌الملل

سعید زعفرانی

روابط عمومی

سپهر ترابی

روابط عمومی

رضا قرالو

روابط عمومی